งานเย็บเล่มสันตะปูพลาสติก(สันเก็ต)

บีเอ็มซี (ไทยแลนด์) บจก.
ศูนย์ถ่ายเอกสาร-พิมพ์เขียว “Think Quality, Think BMC”

         บีเอ็มซี (ไทยแลนด์) บจก. เรามีบริการงานเย็บเล่มสันตะปูพลาสติก(สันเก็ต) ซึ่งเป็นการเข้าเล่มเอกสารที่มีประสิทธิภาพและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย งานเย็บเล่มสันตะปูพลาสติก(สันเก็ต) จะช่วยให้เอกสารมีความคงทน เป็นระเบียบ และมีความสวยงาม สามารถเข้าเล่มเอกสารได้หลายแผ่น นอกจากนี้เรายังให้บริการด้านงานพิมพ์ บริการถ่ายเอกสาร เย็บเล่มเอกสารประเภทต่างๆอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น งานพับครึ่งทากาว A1 พับเป็น A2 งานพิมพ์เขียวระบบดิจิตอล รวมถึงจำหน่ายกล่องใส่แบบ A1/A2 อีกด้วย

บีเอ็มซี (ไทยแลนด์) บจก.
BMC THAILAND (Copy Center)

บริการปริ๊นท์ - Scan - Copy แบบแปลน A1/A10 บริการถ่ายแบบแปลน สี-ขาวดำ/ขาว-ไข บริการถ่ายแบบแปลนด้วยระบบดิจิตอล ทั้งแบบกระดาษธรรมดาและกระดาษไข scan และ plot งาน AUTOCAD ได้ถึงขนาด A0 ด้วยเครื่องถ่ายแบบแปลน OCE รุ่น TDS600 (ขาว-ดำ) และรุ่น TDS750 และ (สี) เช่น งานแผนที่ขนาดใหญ่ หน้ากว้าง A0
- Print / Scan ขาวดำ A4 ความเร็ว 135 แผ่น/นาที
- เย็บเล่มพับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น (เล่ม As Built)
- เย็บเล่มสันตะปู (สันเก็ต)
- ขายกล่องใส่แบบ A1 - A2
- พิมพ์เขียวระบบแอมโมเนีย / ดิจิตอล

ชมสินค้าและบริการอื่นๆได้ที่
bmccopy.thailandpocketpages.com สนใจติดต่อ
บีเอ็มซี (ไทยแลนด์) บจก.
ที่อยู่ : สำนักงานใหญ่ : พัฒนาการ 842 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม ร้านถ่ายเอกสารพัฒนาการ 10250
(เลยแยกคลองตันประมาณ 2 กิโล)
โทร : +66 2319 1133, +66 2251 3591, +668 1849 1131, +66 2319 0040-41, +661 3581 6102, +668 6330 0370,
+668 6330 0372
แฟกซ์ : +66 2319 0303
อีเมล์ : bmcthailand@gmail.com
info_bmcthailand@yahoo.com
เว็บไซต์ : bmccopy.thailandpocketpages.com
www.bmccopy.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *